Therapie en Trainingen

Psycholoog AmiDoux biedt verschillende therapieën en trainingen aan. Zo kan iedereen op een manier werken aan zijn doelen die bij hem of haar past.

Maar wat is nou het verschil tussen een therapie en een training?

Een training bij Psycholoog AmiDoux is een behandeling met een vast programma. Deze zijn zowel individueel als in groepsvorm te volgen. Denk bijvoorbeeld aan onze weerbaarheidstraining. Deze bestaat uit een standaard aantal sessies waarin vaste onderwerpen ter sprake komen. Natuurlijk wordt er binnen de training wel stil gestaan bij de behoefte van de deelnemer(s) zodat de training wel aansluit op diens behoefte. Er staat een overzicht van de door ons aangeboden trainingen onder het kopje Therapie en Trainingen – Trainingen.

Een behandeling bij Psycholoog AmiDoux wordt geheel naar uw persoonlijke wensen en doelen ingericht. Een behandeling wordt daarom alleen individueel aangeboden. Mocht u de wens hebben dat iemand uit uw omgeving betrokken wordt, zoals een partner, ouder of begeleider, dan is dat zeker mogelijk. Het aantal sessies wordt met u besproken. Er vindt halverwege een evaluatie plaats om te kijken of er meer of minder sessies nodig zijn voor het gewenste resultaat. Er kunnen oefeningen vanuit onze trainingen worden toegepast in een behandeling, maar deze zullen dan aangepast zijn op uw eigen manier van denken en doen. Er staat een overzicht van de door ons aangeboden behandelingen onder het kopje Therapie en Trainingen – Therapie.